E-poslovanje


V današnjem poslovnem svetu ni dovolj samo imeti informacije. Pomembno je te informacije uporabiti hitro in učinkovito, saj nas le to v logistiki živil lahko postavi korak naprej.


Da bi to dosegli, smo v Hmezad Trgovina Žalec vse logistične procese podprli z naslednjimi IT moduli:

 SISTEM ZA UPRAVLJANJE IN VODENJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA (WMS)

 

Vsi naši skladiščni procesi so v celoti podprti z informacijskim sistemom za upravljanje in vodenje skladiščnega poslovanja (WMS) ter s tehnologijo črtne kode (GS1 standardi). To nam oz. predvsem našim partnerjem prinaša naslednje prednosti:

 • nadzor nad blagom,
 • optimizacija zalog,
 • sledljivost blaga v oskrbni verigi,
 • visoka zanesljivost procesa,
 • kratek odzivni čas od naročila do izdaje blaga.

 

 WEB VMESNIK (B2B)

Poslovnim partnerjem omogočamo popoln vpogled v skladiščno poslovanje z njihovim blagom preko spleta vse dni v tednu, 24 ur dnevno. Pregled poslovanja (naročila, prevzemi, zaloge) je enostaven, hiter in natančen. Z njim omogočamo transparentnost poslovanja in partnerju prikazujemo "virtualno" skladišče njegovega blaga v realnem času.


Vstop v WEB vmesnik (za registrirane uporabnike)

 

 

 UPRAVLJANJE Z NAROČILI (OMS)


Ponujamo celovito upravljanje z naročili, kar minimizira stroške (ni potrebe po partnerjevem angažiranju in njegovi dodatni administraciji) in maksimira učinek (skrajšanje časa od prejema naročila do dobave stranki).


To dosežemo z naslednjimi resursi:

 • klicni center,
 • web vmesnik (B2B),
 • elektronska izmenjava podatkov (EDI),
 • IT podprto zbiranje naročil na terenu.

 

E-MOBILNA OZ. TERENSKA PRODAJA


Zagotavlja:

 • več časa namenjenega za osebni stik kupca in prodajalca,
 • opremljanje terenskih prodajalcev z najnovejšimi podatki o kupcu in proizvodih,
 • hitro sprejemanje odločitev s pomočjo takojšnjega in zanesljivega dostopa do podatkov,
 • večjo produktivnost,
 • povečanje vrednosti naročil kupca,
 • večje zadovoljstvo kupca zaradi boljšega upravljanja in predvidevanja prodaje,
 • avtomatiziran postopek fakturiranja in ostalih potrebnih dokumentov.


E-POSPEŠEVANJE PRODAJE NA TERENU

Omogoča:

 • večjo produktivnost komercialistov na terenu ter višji nivo zadovoljstva kupca,
 • komercialistu na terenu, da ima vedno na voljo informacije o kupcu vključno z njegovimi predhodnimi naročili, priporočili, pogoji, anketami, ceniki, inventarju promocijskega materiala ter zgodovino obiskov kupca,
 • prihranek pri administrativnih stroških, zmanjšanje napak ter eliminacija nepotrebnih opravil,
 • boljše upravljanje prodajnih in promocijskih aktivnosti ter odnosov s kupci,
 • evidentiranje prodajnih aktivnosti ter sprotno posodabljanje kupčevih podatkov.

 SISTEM ZA UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA (FMS)


Služi kot pomoč za:

 • spremljanje lokacije in statusa pošiljke,
 • kakovostnejše planiranje oskrbe,
 • popoln pregled in nadzor nad voznim parkom,
 • alarmiranje pri odstopanju od zastavljenih nalog,
 • informacije o obiskanosti rednih strank z avtomatskim poročilom,
 • ažurne informacije o učinkovitosti transportnega dela oskrbne verige.

 

 

 

 
INFORMACIJSKO PODPRT NADZOR NAD OBRATOVANJEM LOGISTIČNEGA CENTRA


Skrbi za:

 • natančen pregled delovanja vseh hladilnih naprav,
 • pregled doseganja poljubno nastavljivih temperaturnih režimov v hladilnicah, zamrzovalnicah in vseh prostorih, kjer se odvija manipulacija z blagom,
 • za nadzor in uravnavanje vlage v vseh skladiščnih prostorih,
 • arhiviranje in izpis temperatur, vlage ter ostalih obratovalnih parametrov,
 • avtomatsko alarmiranje v primeru okvar, nedoseganja nastavljenih parametrov, izpadov električne energije in podobno,

vse z namenom zagotavljanja neprekinjene »hladilne verige«, skladno z zakonodajo, s smernicami sistema HACCP in dobrimi praksami.