Nadzor kakovosti


Vzpostavljen imamo nadzor nad kakovostjo živil v celotni oskrbni verigi na podlagi smernic sistema HACCP ter skladno z najboljšimi praksami v EU.


Veterinarska uprava RS nam je dodelila t. i. ovalni znak (SI H-788 ES), saj izpolnjujemo vse predpisane higiensko-tehnične pogoje za dejavnost skladiščenja živil živalskega izvora. Pridobitev ovalnega žiga je formalna potrditev, da skozi celoten logistični proces zagotavljamo varnost živil na podlagi sistema HACCP ter sledljivost blaga. S tem našim partnerjem in končnim potrošnikom zagotavljamo najvišjo stopnjo varnosti proizvodov ter negujemo svojo temeljno vrednoto – KAKOVOST.