Zmogljivosti


Distribucijo živil po Sloveniji vršimo iz dveh logistično najprimernejših lokacij:

 


Centralni logistični center Žalec

 • nahaja se v poslovni coni Arnovski gozd, le nekaj 100 m od avtoceste Ljubljana-Maribor, izvoz Žalec/Velenje,
 • lega omogoča 24 ur na dan/365 dni na leto nemoten dostop za vse tipe tovornih vozil,
 • skupne površine 15.000 m2,
 • kapaciteta skladiščenja 3.000 paletnih mest,
 • skladiščenje živil na različnih temperaturnih in ostalih režimih (zamrznjeno, hlajeno, ambientalno, suho),
 • lasten moderen vozni park,
 • profesionalna ekipa sodelavcev,
 • celovite logistične storitve.»Cross-docking« skladišče, PE Ajdovščina

 • nahaja se v industrijskem delu Ajdovščine, v neposredni bližini avtoceste Razdrto-Vrtojba,
 • dejavnost skladišča je t.i. »cross-docking«, kar v praksi pomeni, da že pripravljene pošiljke iz Centralnega logističnega centra Žalec ob prejemu sortiramo in odpremimo lokalnim prejemnikom,
 • lasten moderen vozni park,
 • hladilnica za skladiščenje t.i. minimalnih varnostnih zalog, kar omogoča nemoteno avtonomijo lokalne oskrbe,
 • profesionalna ekipa sodelavcev.

Geografska porazdelitev distribucije med obema logističnima centroma

 


Specifike, ki izhajajo iz distribucije svežih živil, zahtevajo od nas izjemno kratke odzivne čase (tudi manj kot 12 h od sprejema naročila do dostave na prodajno mesto). Zato smo centralni logistični center postavili na stičišče vseh najpomembnejših prometnih poti z upoštevanjem enakomerne oddaljenosti do večjih krajev (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Slovenj Gradec, Velenje in Celje). Severno in južno Primorsko oskrbujemo iz naše poslovne enote (PE) v Ajdovščini.