ZLATA BONITETNA ODLIČNOST 2018

Prejemnik HMEZAD TRGOVINA ŽALEC d.o.o.

V podjetju Hmezad Trgovina Žalec d.o.o. smo ponosni prejemniki Zlate bonitetne odličnosti za leto 2018. Gre za rezultat našega stalnega prizadevanja izboljšati poslovne procese in truda za dvig kakovosti poslovanja, z namenom, omogočiti naših strankam najboljše razmerje med kvaliteto, storitvijo in ceno.

 

Zlata boniteta odličnosti je ocena, s katero bonitetne hiše na osnovi različnih kriterijev ocenjujejo boniteto podjetja skozi daljše obdobje – med drugim so sestavni del ocene tudi ocena plačilne sposobnosti, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

 

Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji.

 

 

Novo!

Sadni jogurt Bauer

- iz svežega mleka
- brez konzervansov
- brez želatine


S pečatom o jamstvu
kakovosti Bauer!