Osebna vizitka

Hmezad Trgovina Žalec d.o.o.

Dejavnost družbe:

trgovina na debelo z živili

Leto ustanovitve:

1992

Sedež družbe:

Arja vas 103
3301 Petrovče
Slovenija

Matična številka:

5625793000

Davčna številka:

SI29746507

TR račun:

06000-0095790903
pri Banka Celje d.d.

Družba registrirana:

Okrožno sodišče v Celju

Št. regist. vložka:

1238/92

Ustanovni kapital:

500.751,00 €

Številka obrata:

SI H-788 ES

Telefon:

+386 (0)3 713 13 60

Telefax:

+386 (0)3 713 13 61

Email:

 ht[@]ht.si

Splet:

www.ht.siNovo!

Sadni jogurt Bauer

- iz svežega mleka
- brez konzervansov
- brez želatine


S pečatom o jamstvu
kakovosti Bauer!